بیش از ۹۰٪ از سبدهای خرید کاربران بدون پرداخت رها می‌شوند.


خیلی از اوقات کاربر از فروشگاه شما اقدام به خرید می‌کند و محصولاتی را به سبد خرید خود اضافه می‌نماید، اما هرگز خرید را نهایی نمی‌کند. ممکن است که حواس کاربر در هنگام خرید پرت شده باشد و به طور کلی خرید خود را فراموش کند. با چابک می‌توانید به کاربر یادآوری کنید که محصولاتش همچنان در سبد موجودند و در انتظار خرید هستند.


فرصت‌های شما


نرخ بازگشت را افزایش دهید

با یادآوری کاربر از سبد خرید خود، در مرحله اول شما کاربر را تشویق می‌کنید تا برای بررسی مجدد به اپلیکیشنتان بازگردد.


خریدها و نرخ تبدیلتان را افزایش دهید

معمولا کاربری که خرید خود را نیمه کاره رها می‌کند، محصولات سبدش را از یاد می برد. با یاد‌آوری آیتم‌ها پس از مدت کوتاهی نرخ تبدیل خود را افزایش دهید.


پوش‌های خود را با جزئیات مربوط شخصی‌سازی کنید

با شخصی‌سازی محتوا، در یادآوری اطمینان یابید که هر کاربر آیتم‌های خودش را دریافت کند. این گونه کاربر بیشتر با پیامتان ارتباط برقرار می‌کند و در نتیجه احتمال بازگشت به اپلیکیشن و انجام خرید افزایش پیدا می‌کند.


با رصد فعالیت‌های وب روی همه کانال‌ها تجربه خوبی خلق کنید

در صورتی که شما هم اپلیکیشن داشته باشید و هم وبسایت، احتمال دارد کاربر پس از اینکه سبدش را در اپلیکیشن پر کند، در نهایت خرید خود را در وبسایت تکمیل کند. در این صورت شما دیگر نمی‌خواهید پوش یادآوریتان به آن‌ها هم ارسال شود. با چابک می‌توانید رفتارهای کاربران را در وبسایت هم رصد کنید که منجر به غیر فعال شدن یاد‌آوری شما شود. اینگونه شما یک تجربه یکپارچه را روی همه پلتفرم‌ها رقم می‌زنید.