تمام امکانات چابک توسط پنل زنده وب ارائه می‌شوند. این پنل برای ارتقای تجربه کاربری به طور هفتگی بهبود می‌یابد.

با توجه به جامع بودن پلتفرم، پنل چابک امکانات بسیار زیادی را در اختیارتان قرار می‌دهد. از این رو شما می‌توانید با مطالعه راهنمای آن با تمام امکانات و طرز استفاده آشنا شوید تا بتوانید حداکثر استفاده را ببرید.

امیدواریم این راهنماها کمک کنند تا تجربه موبایلی کاربر را ارتقا دهید.

هر کدام از تب‌های پنل به ترتیب در پایین آمده‌اند: