چابک ابزارهای متفاوت و متنوعی را ارائه می‌دهد که می‌توان از آن‌ها استفاده‌های مختلفی کرد. از این رو برای پاسخگویی به نیازهای شما و بهینه‌سازی استفاده‌تان، راهکارهایی برای سناریوهای متداول بازاریابی اپلیکیشن در این بخش گفته شده است.

امیدواریم این راهکارها کمک کنند تجربه موبایلی کاربر را ارتقا دهید.


  • موارد زیر برخی سناریوهایی هستند که شما می‌توانید از آن‌ها الگو برداری کنید: