رسیدن به موفقیت درون یک اپلیکیشن نیازمند این است که کاربران، ۱۰٪ زمان بیشتری را در آن بگذرانند.


برای ایجاد احساس خوشایندی و ارزشمندی در کاربران درون اپلیکیشن می‌توانید در لحظه پیام‌‌های درون‌برنامه‌‌ای ارسال کنید و آن‌ها را تشویق به استفاده از اپ کنید، همچنین اگر تعامل کاربران را با اپلیکیشن افزایش دهید، می‌توانید به نتیجه دلخواه خود یعنی خرید کاربران درون اپلیکیشن برسید.


فرصت‌های شما


افزایش تعامل و وفاداری

وقتی که کاربران‌تان در حال انجام فعالیت خاصی درون اپلیکیشن هستند، وقت آن است که پیام‌های درون‌برنامه‌ای را به آنان ارسال کنید تا بتوانید ارزش کاربران و استفاده آن‌ها از اپلیکیشن را به درستی به آنان بشناسید. این کاربران کسانی هستند که علاقه‌مند به استفاده از اپلیکیشن هستند و تبدیل به کاربران وفادار اپلیکیشن شده‌اند و ممکن است دوستان خود را تشویق به استفاده از اپ کنند.


تشویق کاربران به خرید درون‌برنامه‌ای

وقتی کاربران فعالیت خاصی را در اپلیکیشن‌تان انجام دادند و به موفقیت رسیدند، نوبت این است که به کاربران هدایا و پاداش ارسال کنید که این جوایز می‌تواند از کد تخفیف تا سکه در حساب کاربران باشد. با انجام این کار می‌توانید کاری کنید تا کاربران خرید بیشتری را در اپلیکیشن‌تان انجام دهند و رفتار خرید کاربران‌ (spending behaviour) را در اپلیکیشن‌تان بهبود دهید.