بازار با در اختیار داشتن 41 میلیون نصب فعال بزرگترین اپ استور اندرویدی ایران است. حال با چنین جامعۀ آماری بزرگ، فرصتی عالی برای تبلیغات هدفمند ایجاد شده است. تبلیغات ویدئویی جهت نصب یا برندسازی امکانی است که این روزها بازار به صاحبان کسب و کار ارائه داده است.

مدل تبلیغات در بازار به دو صورت CPI و CPM است. مدل CPI با توجه به اپ استور بودن بازار بهترین مدل برای صاحبان نرم‌افزار اندرویدی است که سرویس‌های متنوعی از جمله ترکر چابک تعداد نمایش و نصب را در اختیار مشتری قرار می‌دهد. مدل CPM برای برندسازی مناسب بوده که تبلیغ دهنده به ازای هر هزار نمایش پرداخت را انجام می‌دهد.

با توجه به در اختیار داشتن اطلاعات با ارزشی مثل سن، جنسیت، مکان جغرافیایی و نوع محتوایی که معمولا کاربر به دنبال آن است، شما می‌توانید در بازار تبلیغات ویدئویی هدفمند داشته باشید.