شما می‌توانید کاربران خود را به چابک ایمپورت کنید و تعامل خود را از این طریق شروع کنید.


فرصت‌های شما

با ایمپورت کاربران خود می‌توانید از مزیت‌های زیر برخوردار شوید:

۱- پوش بزنید

توکن‌ پوش را به چابک بدهید تا بتوانید برای کاربران خود کمپین‌ اجرا کنید.

۲- ایمیل بفرستید

ایمیل به چابک بدهید تا بتوانید برای کاربران خود کمپین‌های ایمیلی اجرا کنید.

۳- پیامک کنید

شماره همراه به چابک بدهید تا بتوانید برای کاربران خود کمپین‌های پیامکی (SMS) اجرا کنید.

enter image description here


۴- رفتار رصد کنید

رویدادهای مد نظرتان را مشخص کنید تا رفتار کاربران خود را تحلیل کنید و براساس آن کمپین اجرا کنید. علاوه بر این رویدادهایی که مشخص می‌کنید بسته به ماهیت آن‌ها تعداد، ارزش، زمان و ارزش آخرین ثبت رفتار برای شما قابل نمایش و تحلیل خواهد بود.

۵- سگمنت کنید

اطلاعات کاربر و دستگاه را به چابک دهید تا بتوانید آن‌ها را به طور دلخواه سگمنت کنید و با هر سگمنتی تعامل خاص خود را داشته باشید.

enter image description hereدرخواست ایمپورت به چابک

برای ایمپورت به چابک کافیست درخواست خود را از طریق ایمیل ما (info@chabok.io) ثبت کنید و همراه آن فایل CSV مورد نظر را پیوست کنید.

نکته : در ایمپورت دقت داشته باشید که فیلد‌های id ، identifier ، device_type ، device_model و session_count اجباری و فیلد‌های game_version ، created_at ، last_active ، device_os و tags اختیاری می‌باشند.

نکته : از آن جایی که تگ‌ها در برخی پلتفرم‌ دیگر به صورت key/value می‌باشند اما در چابک به صورت key، در صورت ایمپورت، تگ‌ها به صورت key_value ذخیره می‌شوند.