چابک به شما این امکان را می‌دهد که بتوانید ارتباط لحظه‌ای (Real-time) بین سرور و کلاینت داشته باشید و داده‌های مورد نظرتان را در لحظه جا به جا کنید. به عنوان مثال در اپلیکیشن‌های هوشمند حمل و نقل می‌توانید درخواست کاربر و تایید آن را به صورت آنی داشته باشید.

زیرساخت چابک از مدل رویدادگرا Pub/Sub استفاده می‌کند. مزیت این مدل علاوه بر آنی بودن این است که ارسال کننده نیازی به این که بداند چه کسانی دریافت می‌کنند، ندارد. برای درک بهتر آن توصیه می‌کنیم این لینک را مطالعه نمایید. از این طریق شما با عضویت روی یک رویداد، آن را پس از هر بار رخ دادن دریافت می‌نمایید. علاوه بر آن شما می‌توانید یک رویدادی را با داده دلخواه خود ارسال کنید.

نکته: دقت داشته باشید که قابلیت آنی (realtime) چابک از نسخه ۳ به بالا به صورت پیش فرض غیر فعال است. برای فعال کردن مقدار قابلیت آنی (realtime)، کافی است مقدار پیش‌فرض آن را در فایل تنظیمات چابک (Chabok.sandbox.json یا Chabok.production.json) که از پنل دانلود می‌کنید تغییر دهید.


رویداد

رویدادها می‌توانند هر گونه انتقال داده بین سرور و کلاینت باشند. برای مثال، فرض کنید شما در اپلیکیشن درخواست تاکسی می‌خواهید سفر خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. برای این منظور می‌توانید موقعیت مکانی و وضعیت سفر خود را برای کسانی که روی آن رویداد عضویت دارند، ارسال کنید تا به صورت آنی‌ (Real-Time) از وضعیت سفر شما مطلع شوند. یا همچنین می‌توانید به جای درخواست‌های HTTP با استفاده از زیرساخت دو طرفه و آنی چابک رویدادهای درون‌برنامه‌ای بین بکند (Back-end) و چند دستگاه منتشر کنید.

عضویت روی رویداد

برای دریافت رویدادها باید کاربر روی رویداد مورد نظر توسط متد subscribeEvent عضو شده باشد.

//Subscribe on a global event from any device. 
AdpPushClient.get().subscribeEvent("EVENT_NAME", new Callback() {...}); 

//Subscribe on a global event from a specific device. 
AdpPushClient.get().subscribeEvent("EVENT_NAME", "INSTALLATION_ID", new Callback() {...});

نکته: INSTALLATION_ID شناسه منحصر به فرد دستگاه کاربر می‌باشد و از طریق متد getInstallationId به دست می‌آید.

در صورت استفاده از امضاهای حاوی INSTALLATION_ID تمامی رویدادهای مربوط به نام وارد شده به عنوان EVENT_NAME که توسط آن دستگاه منتشر می‌شود را دریافت خواهید نمود.

برای مثال، در زیر عضویت روی رویداد shareTrip یک دستگاه آورده شده است:

//Get a unique device id by calling AdpPushClient.get().getInstallationId();
//get user installationId with publish method or your rest api.
String installationId = "USER_INSTALLATION_ID";

AdpPushClient.get().subscribeEvent("shareTrip", installationId, new Callback() {...});

نکته: برای دریافت رویدادهای یک دستگاه خاص باید شناسه آن دستگاه (installationId) را به جایی که باید دریافت کند، ارسال نمایید.

لغو عضویت از رویداد

برای لغو عضویت از یک رویداد کافی است متد unsubscribeEvent را که با دو امضای مختلف وجود دارد، متناسب با نیاز خود فراخوانی نمایید.

//Unsubscribe on an event name to get all data published on it. 
public void unsubscribeEvent("EVENT_NAME", new Callback() {...})

//Unsubscribe on an user event name to get special device event. 
public void unsubscribeEvent("EVENT_NAME", "INSTALLATION_ID", new Callback() {...})

دریافت رویداد

با پیاده‌سازی متد onEvent و معرفی کلاس آن به متد addListener قادر به دریافت رویدادها خواهید بود.

AdpPushClient.get().addListener(this);

public void onEvent(final EventMessage message) {
  JSONObject data = message.getData();
  String eventName = message.getName();
  String installationId = message.getInstallationId();

  Log.d(TAG, "Got event " + eventName + 
        " from device " + installationId +
        " with data " + data);
}

نکته: توجه داشته باشید زمانی متد onEvent فراخوانی خواهد شد که کاربر روی نام رویدادهای منتشر شده، عضویت داشته باشد. برای این منظور بخش عضویت روی رویداد را مطالعه کنید.


انتشار رویداد

با استفاده از متد publishEvent می‌توانید رویدادهای دلخواه خود را با یک نام و یک داده (Data) منتشر کنید، متد زیر به صورت خودکار در صورت قطعی ارتباط اقدام به ارسال مجدد می‌کند و به صورت آنی داده‌های شما را منتشر خواهد کرد.

AdpPushClient.get().publishEvent("EVENT_NAME",JSONObject data)

برای نمونه در زیر کد انتشار موقعیت مکانی در اشتراک سفر کاربر قرار داده شده است که پس از دریافت موقعیت مکانی کاربر، آن را با رویدادی تحت عنوان shareTrip منتشر می‌کند.

JSONObject data = new JSONObject();

data.put("lat", 35.7583719);
data.put("lng", 51.4082228);
data.put("tripId", 12345678);

AdpPushClient.get().publishEvent("shareTrip", data);

انتشار رویداد در بک گراند

شما می‌توانید در مواقعی که اپلیکیشن بسته (kill) یا در بک گراند است هم رویداد منتشر کنید.

برای نمونه از مثال بالا استفاده می‌کنیم:

JSONObject data = new JSONObject();

data.put("lat", 35.7583719);
data.put("lng", 51.4082228);
data.put("tripId", 12345678);

AdpPushClient.get().publishBackground("shareTrip", data);