چابک به طور گسترده از خدمات مکانی (Location Services) پشتیبانی می‌کند. از جمله این خدمات رصد موقعیت مکانی کاربر (Geo-tracking یا location tracking)، تعیین محدوده جغرافیایی (Geo-fencing)، پوش بر اساس موقعیت مکانی (Location-Based Push Notifications) و پوش خودکار مکانی (Geofence Push Notifications) است.قابلیت‌های مکانی

چابک کنترل و تعامل با API‌ های مربوط به GPS و سرویس‌دهنده‌های دیگر را مدیریت می نماید. قابلیت مکان‌یابی در اندروید با استفاده از API های Google Play services بهبود یافته است. دریافت آخرین موقعیت مکانی کاربر، دریافت متناوب موقعیت مکانی، قابلیت تعریف محدوده جغرافیایی و … از جمله امکانات ارائه شده هستند. چابک با استفاده از این قابلیت‌ها در کتابخانه خود، می تواند کارکردن با این ابزارها را سهولت بخشد.


ارسال موقعیت مکانی بدون پیاده‌سازی کتابخانه موقعیت مکانی چابک

اگر سرویس لوکیشن در اپلیکیشن‌تان پیاده‌سازی شده و قصد اضافه کردن کتابخانه جدید برای ارسال موقعیت مکانی را ندارید، از طریق کد زیر می‌توانید موقعیت مکانی کاربران را برای چابک ارسال کنید:

public void publishLocation(Location location) {
  try {
    JSONObject data = new JSONObject();
    
    data.put("lat", location.getLatitude());
    data.put("lng", location.getLongitude());
    data.put("ts", location.getTime());
    
    AdpPushClient.get().publishEvent("geo", data);
  } catch (Exception e) {
    Logger.e(TAG, "Cant publish geo location event ", e);
  }
}

نکته: از ارسال موقعیت مکانی در فاصله زمانی کمتر از ۱۰ ثانیه خودداری کنید.

تعریف مجوزهای دسترسی به موقعیت مکانی

برای استفاده از امکانات مکان‌یابی چابک لازم است حتما دو مجوز ACCESS_FINE_LOCATION و ACCESS_COARSE_LOCATION را در فایل AndroidManifest.xml قرار دهید:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.adpdigital.push.demo" >
  
  ...
  
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
  
  <application ... >
    
  </application>
  
</manifest>

در ادامه این بخش به معرفی امکانات مکان‌یابی چابک خواهیم پرداخت:


دریافت موقعیت مکانی یک‌بار در زمان شروع برنامه

با استفاده از متد enableLocationOnLaunch می توانید موقعیت مکانی را در کلاس listener ‌خود برای یک‌بار دریافت نمایید، پس از یکبار گزارش، سرویس مکان‌یابی بصورت خودکار متوقف خواهد شد. می‌توانید این متد را در جای مناسبی مانند onCreate اکتیویتی یا کلاس Application‌ فراخوانی نمایید.

public void enableLocationOnLaunch()

دریافت موقعیت مکانی در حالت kill

برای دریافت گزارش موقعیت مکانی درحالت kill لازم است یک IntentService تعریف نمایید تا بتوانید از سرویس مکان‌یابی استفاده کنید. سپس با استفاده از متد addCallbackIntent بایستی Intent فراخوانی سرویس خود را به شیء LocationManager‌ معرفی کنید، مانند نمونه زیر: ‍

Intent intent = new Intent(getContext(), LocationHostService.class);
locationManager.addCallbackIntent(intent);

پس از این کار، Intent موردنظر توسط چابک ذخیره و مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مگر اینکه با استفاده از متد removeCallbackIntent آن را غیرفعال نمایید. این IntentService در هر به‌روزرسانی موقعیت مکانی فراخوانی خواهد شد. موقعیت مکانی با کلید LocationManager.LOCATION_KEY از Intent قابل دریافت است، در متد onHandleIntent مانند نمونه زیر می‌توانید اطلاعات موقعیت مکانی به‌روزشده را استخراج نمایید:

public class LocationHostService extends IntentService {

  private static final String TAG = "LocationHostService";

  public LocationHostService() {super("LocationHostService");}
  /**
   * Creates an IntentService. Invoked by your subclass's constructor.
   *
   * @param name Used to name the worker thread, important only for debugging.
   */
  public LocationHostService(String name) {
    super(name);
  }


  @Override
  public void onDestroy() {
    super.onDestroy();
  }

  @Override
  protected void onHandleIntent(Intent intent) {

    Bundle extras = intent.getExtras();

    if(extras != null) {
      Location location = extras.getParcelable(LocationManager.LOCATION_KEY);
      if(location != null) {
        // use location here
      }
    }
  }

}

کلاس سرویس تعریف شده را به فایل AndroidManifest.xml نیز اضافه نمایید،:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.adpdigital.push.demo" >
  
  <application
    android:name=".app.DemoApplication"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/Theme.AppCompat.Light">
    
    ...
    
    <service android:name=".service.LocationHostService" >
    </service>
  </application>

</manifest>

برای غیرفعال کردن دریافت موقعیت مکانی در سرویس خود متد removeCallbackIntent را فراخوانی کنید:

locationManager.removeCallbackIntent();

استفاده از شیء LocationManager

برای استفاده از قابلیت مکان‌یابی چابک لازم است از شیء LocationManager استفاده نمایید. برای مقداردهی اولیه متد init را با context موردنظر فراخوانی نمایید، به شکل زیر:

LocationManager locationManager = LocationManager.init(getApplicationContext());

همه متدهای موردنیاز برای مکان‌یابی در این شیء قرار دارد.


دریافت موقعیت مکانی

برای دریافت موقعیت مکانی بصورت مداوم، باید متد startLocationUpdates با پارامتر مربوطه که در ادامه توضیح داده می‌شود فراخوانی شود.

درصورتی که نیازی به دریافت مداوم موقعیت مکانی ندارید، می‌توانید از روش‌های کم هزینه‌تر مانند درخواست فقط یکبار با استفاده از متد requestSingleLocation یا درخواست به مدت معین با استفاده از متد startTrackingMe و روش‌های دیگری که توسط چابک ارائه می‌شود، استفاده نمایید.

public void startLocationUpdates(LocationParams params)

نکته: توجه داشته باشید که برای دریافت تغییرات موقعیت مکانی، کلاس مورد نظر برای دریافت آن را توسط متد addListener معرفی نمایید.

در حالت دریافت مداوم موقعیت مکانی، توجه کنید که برای جلوگیری از اتلاف مصرف باتری، در زمانی که نیازی به ادامه این کار نیست، مثلا زمانی که کاربر از برنامه خارج می شود و نیازی به ادامه سرویس دهی در حالت Background و Kill‌ نیست بایستی حالت background‌ را غیرفعال نمایید و متد stop را فراخوانی کنید، مثلا در نمونه کد زیر در متد onStop فرگمنت مورد نظر، قابلیت مکان‌یابی متوقف شده است:

@Override
public void onStop() {
  super.onStop();
  if (locationManager != null) {
    locationManager.stop();
  }
  ...
}

نکته: درصورتی که حالت background غیرفعال باشد، با فراخوانی متد stop سرویس متوقف خواهدشد، این حالت بصورت پیش‌فرض غیرفعال می باشد. توضیحات مربوط به فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی حالت ‌background در ادامه همین صفحه آمده است.

پارامتر ورودی

پارامترهای دقت، فاصله و دوره زمانی گزارش موقعیت مکانی برای شیء LocationParams تنظیم می‌شود و این شیء به عنوان پارامتر ورودی متد فوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعنوان مثال قطعه کد زیر را در نظر بگیرید:

LocationParams params = new Builder().setAccuracy(LocationAccuracy.HIGH).setDistance(0).setInterval(500).build();

در این نمونه دقت مکان‌یابی حداکثر، جابجایی موقعیت مکانی حداقل صفر و زمان تناوب گزارش مکان‌یابی ۵۰۰ میلی‌ثانیه می‌باشد. در ادامه توضیحات هریک از متدهای شیء LocationParams را مشاهده می‌کنید.


دقت مکان‌یابی

متد setAccuracy

برای تعیین دقت مکان‌یابی از این متد استفاده کنید.

setAccuracy(LocationAccuracy accuracy)

برای مقداردهی اولیه آن لازم است یکی از مقادیر enum زیر را انتخاب نمایید:

enum LocationAccuracy {
  HIGH,
  MEDIUM,
  LOW,
  LOWEST
}

مقادیر فوق گویای میزان دقت مکان‌یابی هستند،‌ هرچه دقت مکان‌یابی بیشتر باشد موقعیت مکانی گزارش شده با خطای کمتری خواهد بود. از طرف دیگر دقت بیشتر، مصرف باتری بیشتری نیز به همراه خواهد داشت.

 • HIGH این مقدار را برای دریافت حداکثر دقت موقعیت مکانی بکار ببرید، با این تنظیم، سرویس مکان‌یابی با احتمال زیادی از GPS برای تشخیص موقعیت مکانی استفاده خواهدکرد.
 • MEDIUM این مقدار را برای دریافت دقت مکان‌یابی در یک بلاک شهری بکار ببرید که دقتی در حدود ۱۰۰ متر دارد، این مقدار، خطای نسبتا بزرگی درنظر گرفته می‌شود بنابراین باتری کمتری مصرف خواهد کرد. با این تنظیم، سرویس مکان‌یابی به احتمال زیاد از Wifi‌ و دکل‌های مخابراتی برای مکان‌یابی استفاده خواهد کرد.

نکته: انتخاب سرویس‌دهنده موقعیت مکانی به فاکتورهای زیاد دیگری بستگی دارد، مثلا در دسترس بودن آن، اگر به هر دلیلی سرویس‌دهنده مورد نظر در دسترس نباشد، فاکتورها تغییر خواهد کرد.

 • LOW این مقدار را برای دریافت دقت مکان‌یابی درسطح شهر در نظر بگیرید، که دقتی در حدود ۱۰ کیلومتر دارد. با توجه به این نوع دقت مصرف باتری کمتری خواهیم‌ داشت.
 • LOWEST اگر مصرف باتری برایتان خیلی مهم است، ولی به‌روزرسانی موقعیت مکانی را فقط وقتی در دسترس باشد نیاز دارید، از این مقدار استفاده کنید. با این تنظیم، برنامه شما هیچ به‌روزرسانی موقعیت مکانی را درخواست نخواهد کرد،‌ولی درخواست به‌روزرسانی توسط برنامه‌های دیگر را دریافت خواهد نمود.

حداقل فاصله

متد setDistance

با استفاده از این متد حداقل فاصله برای مکان‌یابی براساس متر می‌تواند تنظیم شود.

setDistance(float distance)
دوره تناوب دریافت موقعیت مکانی

متد setInterval

می توانید فاصله زمانی بین دریافت هر به‌روزرسانی موقعیت مکانی را براساس میلی‌ثانیه با این متد تنظیم نمایید.

setInterval(long interval)

متد addListener

برای دریافت گزارش به‌روزرسانی موقعیت مکانی لازم است توسط متد addListener کلاس مورد نظر برای دریافت به‌روزرسانی مکان را معرفی نمایید.

public void addListener(OnLocationUpdateListener listener)

همچنین برای اینکه این listener را حذف نمایید، مثلا برای مدیریت lifecycle اکتیویتی در متد onPause می توانید متد removeListener را فراخوانی کنید: ‍

public void removeListener()

قبل از اینکه کلاس خود را با متد addListener معرفی کنید، باید اینترفیس OnLocationUpdateListener را برای کلاس مورد نظر خود که قصد دریافت مکان را در آن دارید پیاده‌سازی نمایید.

public interface OnLocationUpdateListener {
  void onConnected(@Nullable Bundle bundle);
  void onLocationUpdated(Location location);
  void onSuspended();
  void onConnectionFailed(ConnectionResult connectionResult);
  void onGeofencesRegisteredSuccessful();
}

به عنوان مثال کلاس GeoFragment در نمونه کد زیر اینترفیس OnLocationUpdateListener را پیاده‌سازی نموده است:

public class GeoFragment extends Fragment 
  implements OnLocationUpdateListener {
  
  private LocationManager locationManager;
  
  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, @Nullable ViewGroup container, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    view = inflater.inflate(R.layout.fragment_geo, container, false);
    
    locationManager = LocationManager.init(getContext());
    locationManager.addListener(this);
    
    return view;
  }
  
  @Override
    public void onLocationUpdated(Location location) {
      mCurrentLocation = location;
      ...
    }
  
    @Override
    public void onConnected(@Nullable Bundle bundle) {
      // Locatoin client is connected
    }
  
    @Override
    public void onSuspended() {
  
    }
  
    @Override
    public void onConnectionFailed(ConnectionResult connectionResult) {
  
    }
  
    @Override
    public void onGeofencesRegisteredSuccessful() {
      
    }
  ...
}

متدهای OnLocationUpdateListener

 • متد onConnected

وقتی کلاینت مکان‌یابی متصل شد، این متد فراخوانی می‌شود.

 • متد onLocationUpdated

هر بار که موقعیت مکانی براساس تنظیمات اولیه به‌روزرسانی شود، این متد فراخوانی شده و شیء Location شامل اطلاعات نقطه جغرافیایی مورد نظر را می دهد.

 • متد onSuspended

وقتی کلاینت مکان‌یابی بصورت موقت در وضعیت عدم اتصال قرار بگیرد، فراخوانی می‌شود.

 • متد onConnectionFailed

وقتی کلاینت مکان‌یابی در عملیات اتصال ناموفق بود، فراخوانی می‌شود.

 • متد onGeofencesRegisteredSuccessful

درصورتی که با متد setUpGeofence اقدام به تعریف geofence کرده باشید و با موفقیت ثبت شود، متد فوق فراخوانی خواهد شد.


متد addCallbackIntent

با استفاده از متد addCallbackIntent بایستی Intent فراخوانی سرویس خود را به شیء LocationManager‌ معرفی کنید، مانند نمونه زیر: ‍

Intent intent = new Intent(getContext(), LocationHostService.class);
locationManager.addCallbackIntent(intent);

پس از اجرای کد فوق می‌توانید گزارش به‌روزرسانی موقعیت مکانی را در سرویس خود (LocationHostService) دریافت نمایید. برای جزيیات بیشتر درمورد دریافت موقعیت مکانی در حالت‌های مختلف، به بخش تنظیمات مکان‌یابی مراجعه کنید.

نکته: برای اینکه دریافت موقعیت مکانی در این سرویس پس از خروج از برنامه یعنی حالات Kill و Background ادامه یابد بایستی حالت Background ‌را توسط متد enableBackgroundMode فعال کرده باشید.


دریافت یک موقعیت مکانی

با هربار فراخوانی متد requestSingleLocation می‌توانید موقعیت مکانی به‌روزشده را در کلاس listener خود دریافت نمایید.

public void requestSingleLocation(final LocationListener listener)

با استفاده از این متد می‌توانید توسط پارامتر ورودی LocationListener یک‌بار درخواست مکان‌یابی نمایید و در متد مربوط در زمان فراخوانی آن، موقعیت مکانی بروز شده را دریافت و مورد استفاده قرار دهید، به صورت زیر:

locationManager.requestSingleLocation(new LocationListener() {
      @Override
      public void onLocationChanged(Location location) {
        // Do what you want with location
      }
    });

نکته: درصورتی که با استفاده از متد startTrackingMe مکان‌یابی زمان‌دار را فعال کرده باشید، تا زمانی که این مدت زمان به پایان نرسیده است، متد requestSingleLocation عمل نخواهدکرد.


مکان‌یابی براساس مدت زمان و جابجایی

با کمک متد startTrackingMe می توانید در طول زمانی مشخص، با یک تناوب زمانی معین و حداقل فاصله جابجایی، گزارش تغییرات موقعیت مکانی را دریافت نمایید.

public void startTrackingMe(long duration, long interval, float distance)

پارامتر اول duration مدت زمان انجام مکان‌یابی برحسب ثانیه، پارامتر دوم interval دوره زمانی اعلام موقعیت مکانی برحسب ثانیه و پارامتر سوم، distance حداقل میزان جابجایی مورد نیاز برای اعلام موقعیت مکانی برحسب متر می‌باشد.

نکته: پس از پایان زمان تعیین شده، سرویس مکان‌یابی بصورت خودکار متوقف خواهدشد.

نکته: توجه داشته باشید که در حالت Tracking متد requestSingleLocation عمل نخواهدکرد.


تعیین محدوده جغرافیایی

قابلیت تعیین محدوده جغرافیایی یا Geofence‌ برای تعریف یک محدوده مشخص برای تشخیص ورود و خروج کاربر استفاده می‌شود.

با استفاده از متد setUpGeofence می‌توانید پارامترهای مورد نیاز Geofence‌ را تعریف و فعال نمایید، پس از تعریف این محدوده، می‌توان ورود و خروج کاربر به/از محدوده مورد نظر را تشخیص داد.

public void setUpGeofence(final GeofenceParams params, String enterMessage, String exitMessage, int count)

پارامتراول این متد یک شی، از نوع GeofenceParams می باشد که لازم است مانند نمونه زیر مقداردهی شود:

GeofenceParams geofenceParams = new GeofenceParams.Builder()
  .setCenter("geoFenceId", 35.759227, 51.401044)
  .setExpire(1508239200264)
  .setRadius(1200).build();

پارامتر دوم setUpGeofence یک پیام متنی برای نمایش در زمان ورود به محدوده مورد نظر است. پارامتر سوم نیز پیام متنی برای نمایش در زمان خروج از محدوده می‌باشد. پارامتر چهارم این متد نیز یک عدد برای تعیین حداکثر تعداد نمایش مجموع پیام‌های ورود و خروج به محدوده است.


متدهای GeofenceParams

متد setCenter

با استفاده از این متد می‌توانید مرکز محدوده مورد نظر را به همراه شناسه‌ای یکتا مشخص نمایید. پارامتر اول این متد یک رشته‌ی حرفی است که بعنوان شناسه‌ی یکتا مورد استقاده قرار می‌گیرد و پارامترهای بعدی به ترتیب طول و عرض جغرافیایی مرکز محدوده مورد نظر می‌باشد.

متد setExpire

زمان منقضی شدن این Geofence برحسب میلی ثانیه را با این متد تنظیم کنید.

متد setRadius

شعاع محدوده تعیین شده را با این متد تنظیم نمایید.


حذف یک Geofence

به کمک متد removeGeofenceById و با شناسه یکتای Geofence که در زمان ایجاد آن تعیین نمودید می‌توانید Geofence موردنظر را حذف نمایید.

public void removeGeofenceById(String geofenceId)

حذف گروهی Geofence ها

با استفاده از متد removeGeofencesByIds و لیستی از شناسه‌های Geofence ها می‌توانید همه آنها را یکجا حذف کنید.

public void removeGeofencesByIds(List<String> geofenceIds)

دریافت آخرین مکان ثبت شده کاربر

پس از اینکه کلاینت مکان‌یابی متصل شد، با استفاده از متد getLastLocation از شیء locationManager می توانید آخرین موقعیت مکانی ثبت شده را دریافت نمایید.

معمولا با استفاده از این مقدار می‌توانید مقداردهی‌های اولیه در نمایش را انجام دهید، مثلا می‌توانید آخرین موقعیت مکانی ثبت شده را برای نمایش نقطه اولیه روی نقشه دریافت نمایید.

توجه کنید که این موقعیت مکانی لزوما موقعیت مکانی جاری نمی‌باشد.

public Location getLastLocation()

متد enableBackgroundMode

درصورتی که بخواهید سرویس مکان‌یابی حتی زمانی که برنامه شما Terminate شده یا وقتی که در background قرار دارد، عمل گزارش موقعیت مکانی را ادامه دهد، می‌توانید توسط متد enableBackgroundMode آن را فعال کنید.

public void enableBackgroundMode()

متد disableBackgroundMode

برای غیرفعال‌سازی امکان background می‌توانید این متد را فراخوانی کنید.

public void disableBackgroundMode()

وقتی حالت background غیرفعال باشد، با فراخوانی متد stop سرویس متوقف خواهد شد و درحالت kill‌ بودن برنامه، سرویس دریافت موقعیت مکانی فراخوانی نمی‌شود و شما به اطلاعات موقعیت مکانی دسترسی نخواهید داشت.

نکته: برای جزيیات بیشتر درمورد دریافت موقعیت مکانی در حالت‌های مختلف، به بخش تنظیمات مکان‌یابی مراجعه کنید.

نکته: وقتی از امکان Geofence و Tracking استفاده می‌کنید حالت Background‌ بصورت خودکار فعال می شود.


isBackgoundModeEnabled

برای بررسی فعال بودن یا نبودن حالت background می‌توانید از این متد استفاده کنید، مقدار بازگشتی یک boolean‌ می‌باشد.

public boolean isBackgoundModeEnabled()