چابک متناسب با نیاز شما امکانات دیگری را هم در اختیار شما می گذارد. در این صفحه می‌توانید از وضعیت اتصال سرور و کلاینت مطلع شوید. شناسه‌های دستگاه و کاربر خود را از چابک دریافت نمایید.


دریافت شناسه دستگاه

چابک هر دستگاه کاربر را به صورت خودکار پس از ثبت با یک شناسه منحصر به فرد در سرور خود ذخیره می‌کند. با فراخوانی متد getInstallationId می‌توانید شناسه دستگاه کاربر را دریافت کنید:

ChabokPush.shared.getInstallationId()
    .then((installationId) => print(installationId)		
    ,onError: (e) => print('InstallationId is null'));



دریافت شناسه کاربر

چابک شناسه کاربر را پس از ثبت به صورت رمزنگاری شده در حافظه دستگاه ذخیره می‌کند. توصیه می‌شود از ذخیره‌سازی این شناسه خودداری کنید و با استفاده از متد getUserId شناسه کاربر را دریافت کنید:

ChabokPush.shared.getUserId()
	.then((userId) => print(userId)
	,onError: (e) => print('UserId is null'));



وضعیت اتصال به چابک

به متد زیر می‌توانید ورودی‌های مختلف اضافه کنید و از وضعیت اتصالشان به چابک مطلع شوید.

ChabokPush.shared.setOnConnectionHandler((status) {
	print('Connection status = ' + status);
});