شما می‌توانید رفتارهای کاربر را در اپلیکیشن خود به طور لحظه‌ای رصد کنید و علاوه بر گرفتن بازخورد، براساس این رفتارها آن‌ها را دسته‌بندی کنید و برایشان پیام بفرستید. همچنین آمار رفتار کاربران را می‌توانید تحلیل کنید.


متد رصد

برای رصد رفتار کاربر باید از متد track استفاده کنید. این متد دارای مقدار ورودی نام و داده رفتار (trackName,data) می‌باشد.

نکته : مقدار data در متد track یک داده مربوط به رفتار می‌تواند باشد. شما این مقدار را می‌توانید به عنوان JSONObject همراه آن در نظر بگیرید.

به عنوان مثال می‌خواهید رفتار افزودن به سبد خرید از فروشگاه اینترنتی خودتان را رصد کنید. برای ثبت این رفتار کد زیر را با الگوی بالا وارد می‌نماییم.

نمونه:

ChabokPush.shared.track('AddToCart', <String, dynamic>{
'value': 'pID_123'
});

‍‍‍نکته: در متد track در صورتی که به value مقدار عددی بدهید، آن رفتار در سگمنت با پیشوند آخرین و مجموع اضافه می‌شود. اما در صورتی که مقدار غیر عددی (string) بدهید، آن رفتار فقط با پیشوند آخرین به سگمنت اضافه می‌شود.

نکته : دقت داشته باشید type مقداری که به value در متد track داده‌اید، را نمی‌توانید تغییر دهید. به این معنی که اگر boolean ذخیره کرده‌اید، دیگر نمی‌توانید عدد یا string دهید. به مثال زیر توجه کنید.

به عنوان مثال اگر مقدار status را مانند زیر boolean قرار داده باشید:

ChabokPush.shared.track('AddToCart', <String, dynamic>{
'status': 'true'
});

دیگر عدد قرار دادن آن مانند زیر کار نخواهد کرد:

ChabokPush.shared.track('AddToCart', <String, dynamic>{
'status': 35000
});

رصد درآمد (Tracking Revenue)

شما می‌توانید در‌آمدی که کاربران با نشان دادن رفتاری از خود (مانند خرید) تولید می‌کنند را رصد و ذخیره کنید. این کار را باید با متد trackPurchase انجام دهید. به عنوان مثال کاربر خریدی را با ارزش ۵۰ هزار تومان انجام داده است.

نمونه:

ChabokPush.shared.trackPurchase('Purchase', new  ChabokEvent(50000,'RIAL'));

نکته : با پیاده‌سازی متدهای بالا می‌توانید مجموع درآمد را در پروفایل کاربر، دستگاه و سگمنت پنل مشاهده کنید.


ارسال پیام براساس رفتار

رفتارهایی که شما برای رصد تعیین می‌کنید به صورت خودکار در بخش ارسال پیام متنی پنل در قسمت سگمنت با سه پارامتر اولین، آخرین و تعداد اضافه خواهند شد. از این طریق می‌توانید براساس آن رفتارها کاربرانتان را دسته‌بندی کنید و برایشان پیام ارسال کنید.

در ادامه مثال بالا، اکنون می‌خواهید برای کسانی که پوشاک خریداری کرده‌اند پیامی بفرستید که آن‌ها را از رسیدن کالکشن‌های جدید فصل خبردار کنید.

عکس مربوطه


تحلیل رفتار

رفتاری که شما تعیین می‌کنید در اپلیکیشنتان رصد شود هم به صورت جمعی از سوی همه کاربران و هم به صورت فردی از سوی هر کاربر در پنل قابل بررسی می‌باشد:

  • تب رفتارها در داشبورد:

آمار رفتارهای کاربر هم به صورت نگاه کلی (quick stats) و هم به صورت نمودار (رخدادها) در ماه جاری قابل تحلیل است.

عکس مربوطه

عکس مربوطه

  • تاریخچه رویداد‌ها در جزئیات هر دستگاه:

شما می‌توانید رفتارهای هر کاربر را به صورت لیستی از رویدادها به ترتیب و با جزئیات زمان رخ دادن آن‌ها در بخش مشترکین پنل در قسمت جزئیات دستگاه مشاهده کنید.

عکس مربوطهتست رصد رفتار (ایونت)


۱- آیا ایونت‌ها به درستی رصد و در پروفایل پروفایل کاربر و جزئیات دستگاه در پنل نمایش داده می‌شوند؟

پس از پیاده‌سازی ایونت‌ها، می‌توانید آن را در پروفایل کاربران بلافاصله بعد وقوع ایونت بررسی کنید.


enter image description here


۲- آیا در سگمنت نام و نوع داده ایونت (تحت عنوان رفتار کاربر) قابل نمایش است و کاربران به درستی فیلتر می‌شوند؟

به کمک سگمنت می‌توانید کاربران را به همراه تمامی رویدادهایی که در اپلیکیشن اتفاق افتاده است را (مثل خرید) مشاهده و دسته‌بندی کنید.


enter image description here