قابلیت‌ها

سیاست‌های ارسال

سیاست‌های ارسال

سرویس پیام‌رسانی چابک، براساس ارسال‌های تکی و شخصی طراحی شده است. به گونه‌ای که شما به‌طور مستقیم واز طریق شناسه کاربری مطلوب خود (شماره‌تلفن، کدملی، ایمیل و..)به کاربران خود دسترسی دارید و به هیچ وجه درگیر مدیریت توکن‌ها‌ی گوشی‌های کاربران خود نخواهید شد.

ارسال گروهی

ارسال گروهی روی چابک به دوطریق انجام می‌شود. یک روش استفاده از کانال‌هاست. در این روش کاربران شما بسته به صلاحدید شما و یا خودشان به عضویت کانال‌هایی که شما از قبل بطور استاتیک تعریف کرده‌اید در می‌آیند و شما می‌توانید با انتشار یک پیام روی کانال، آنرا به همه‌ی مخاطبین روی آن کانال ارسال کنید. پیام رسانی روی کانال‌ها به شکل PUB/SUB انجام می‌شود.‍ نمونه‌ی بارز کاربرد کانال‌ها، گروه‌بندی کاربران به صورت VIP، باشگاه مشتریان و... است. نمونه دیگراستفاده تعریف کانال‌ها روی موضوعیت‌ها یا محصولات است.مثلا کانال ورزشی، اخبار و .... ممکن است کلیک کردن کاربر روی دکمه خرید محصول او را به عضویت کانال آن محصول در بیاورد، تا کاربر از جدیدترین محصولات مرتبط با خرید خود و یا از تکمیل موجودی آن محصول در انبار با خبر شود. کانال‌ها راه سریع و بهینه‌ای را برای انتشار پیام به گروه‌ها فراهم می‌کنند اما هنمیشه هم نیازهای شما را پاسخ نخواهند داد.

ارسال با فیلتر

روش دوم ارسال گروهی، استفاده از ارسال‌های با فیلتر است. در این مدل شما می‌توانید فیلترهایی را برساس معیارهای مختلف تعریف کنید و چابک پیام‌هایی را به تک تک کاربرانی که با فیلتر شما مطابقت داشته باشند ارسال خواهد کرد. فیلترهای شما می‌توانند براساس مشخصات کاربران (نوع، سن، جنسیت و ..) موقعیت مکانی آنها(نزدیک به محل خاص و ..) و یا رفتار و سابقه آنها (دفعات حضور در برنامه، آخرین زمان بازکردن برنامه و ..) باشد.

پنل وب زنده

وضعیت تک تک پیام‌های شما از داخل پنل وب چابک به طور زنده و در لحظه قابل ردگیری و مشاهده است. پیام‌های گروهی از طریق تعریف شناسه‌های ردگیری قابل‌ دسته‌بندی و گزارش‌گیری هستند.به این ترتیب شما می‌توانید نتیجه دو فیلتر ارسال خود را با هم مقایسه کنید (A/B testing) شما در هر لحظه وضعیت ارتباط هر کاربر و فعالیت 24 ساعت گذشته او را نیز خواهید داشت. علاوه بر اینکه داشبورد تحلیلی از رفتار کاربران و رشد نصب‌های برنامه خود را خواهید داشت.