در ابتدا اطمینان یابید که صفحه معرفی را برای آشنایی کامل با امکانات چابک با دقت مطالعه کرده باشید. همچنین با مطالعه بخش زیر از تفاوت حساب آزمایشی و عملیاتی آگاه شوید.


تفاوت حساب‌های آزمایشی و عملیاتی (سندباکس و پروداکشن)

چابک برای هر مشتری دو نوع حساب جداگانه ایجاد می‌کند. اولی، حساب سندباکس نام دارد که در واقع یک محیط آزمایشی و کاملا جداگانه‌ای است تا شما بتوانید روی آن تست‌ها و پیاده‌سازی‌های خود را بدون نگرانی انجام دهید. این حساب همیشه با پیشوند sandbox در لینکش شروع می‌شود.

دومی، حساب پروداکشن نام دارد که در واقع محیط عملیاتی برای شروع کار به صورت رسمی و حرفه‌ای زمان انتشار اپلیکیشن است.

نکته: حتما دقت داشته باشید که حساب‌های سندباکس و پروداکشن کاملا جدا هستند و داده‌های هر کدام قابل انتقال به دیگری نیستند. برای همین توصیه می‌کنیم برای انتشار اپلیکیشن از حساب عملیاتی استفاده کنید و حساب سندباکس را فقط با نگاه تستی ببینید.