ویرایش

نکته: به زودی این قابلیت در کتابخانه JavaScript به طور کامل پیاده‌سازی خواهد شد.

در بعضی از اپلیکیشن‌ها بر اساس منطق آن اپلیکیشن گاهی نیاز است که هویت کاربر تایید شود. در این صورت می‌توان برای او یک کد فعال‌سازی پیامک و یا ایمیل نمود و با استفاده از آن، هویت وی را تایید کرد. چابک این امکان را به شما می‌دهد، درصورتیکه از شرکت آتیه‌داده‌پرداز سرشماره پیامک خریداری کرده باشید، این شماره برای حساب شما فعال خواهد بود و می‌توانید از سرویس درخواست ارسال پیامک استفاده نمایید. توجه داشته باشید نیازی نیست که کاربر شما در چابک ثبت‌نام (register) شده باشد، بلکه بهتر است قبل از ثبت‌نام، عملیات اعتبارسنجی انجام شود و در صورت معتبر بودن کاربر، شناسه او برای ثبت‌نام مورد استفاده قرار گیرد.


فراخوانی وب سرویس به طور مستقیم

ابتدا لازم است تا حساب چابک خود را ایجاد کرده باشید و اطلاعات مربوط به api-key را از حساب خود بخوانید. توضیحات مربوط به نحوه فراخوانی وب‌سرویس در اینجا آمده است.

مراحل اعتبارسنجی

برای راه‌اندازی اعتبارسنجی باید دو مرحله زیر را به ترتیب انجام دهید تا بتوانید احراز هویت کاربر را به درستی انجام دهید:

1- ارسال کد تایید

2- اعتبارسنجی کد ارسالی

ارسال کد تایید

برای ارسال کد تایید کافیست تا USER_ID را به Verification Code Request ارسال کنید. پس از آن چابک کد فعال سازی را برای کاربر ارسال می‌کند.

اعتبارسنجی کد ارسالی

پس از ارسال کد تایید لازم است این کد برای چابک ارسال شود تا صحت آن بررسی گردد. جهت اعتبار سنجی می‌بایست کد تایید را به همراه USER_ID به Verification VerifyCode Request ارسال کنید.

نکته: مقدار USER_ID دقیقا باید همان مقداری باشد که در مرحله قبل برای درخواست کد استفاده شده است.