ویرایش

چابک متناسب با نیاز شما امکانات دیگری را هم در اختیارتان می گذارد. در این صفحه می‌توانید از وضعیت اتصال سرور و کلاینت مطلع شوید. شناسه‌های دستگاه و کاربر خود را از چابک دریافت نمایید.


دریافت شناسه کاربر

چابک شناسه کاربر را پس از ثبت به صورت رمزنگاری شده در حافظه دستگاه ذخیره می‌کند. توصیه می‌شود از ذخیره‌سازی این شناسه خودداری کنید و با استفاده از متد getUserId شناسه کاربر را دریافت کنید:

chabok.getUserId()دریافت شناسه دستگاه

هر دستگاه در پلتفرم چابک دارای یک شناسه منحصر به فرد می‌باشد، برای دسترسی به این شناسه می‌توانید متد زیر را فراخوانی کنید:

chabok.getInstallationId()وضعیت اتصال به سرور

برای اطلاع از وضعیت آنلاین یا آفلاین بودن، می‌توانید از متد زیر استفاده کنید:

connecting: دریافت وضیت در حال اتصال

chabok.on('connecting', _ => {status = 'Connecting ...'}); 

connected: دریافت وضعیت اتصال برقرار شده است

chabok.on('connected', _ => {status = 'connected ...'}); 

disconnected: دریافت وضعیت اتصال قطع شده است

chabok.on('disconnected', _ => {status = 'disconnected ...'});