ویرایش

در این صفحه می‌توانید برای کاربرانتان اطلاعات (attributes) و تگ اضافه کنید. ثبت اطلاعات هر کاربر به تعامل شما با او کمک می‌کند طوری که می‌توانید پیام‌های شخصی‌سازی شده برایشان ارسال کنید.مدیریت اطلاعات کاربر (User Attributes)


شما می‌توانید اطلاعات و داده‌هایی که از کاربرانتان دارید را در پروفایل او مدیریت کنید و در تعامل با او از آن‌ها استفاده کنید.


ثبت اطلاعات کاربر

شما می‌توانید اطلاعاتی که از کاربر دارید (مانند نام، نام خانوادگی، جنسیت، سن و …) را به طور دلخواه با استفاده از متد زیر، در پروفایل او ثبت کنید:

const attributes = {
     firstName: 'مهدی',
     lastName: 'یعقوبی',
     age: 19,
     married: true,
     gender: 'مرد'
    }
chabok.setUserAttributes(attributes)

پس از فراخوانی این متد و ثبت اطلاعات می‌توانید آن را در پنل > جزئیات دستگاه > کارت اطلاعات کاربر مانند زیر مشاهده کنید:

عکس مربوطه


نکته : در صورتی که از شماره تلفن (پارامتر phone) در اطلاعات کاربران (Attribute) استفاده کنید، می‌توانید با smart API چابک اقدام به ارسال پیامک کنید. فقط دقت داشته باشید که شماره همراه کاربر با کد کشور او شروع شود؛ به عنوان مثال ۹۸۹۱۲۰۴۹۸.

نکته: در صورتی که از آدرس ایمیل (پارامتر email) در اطلاعات کاربران (Attribute) استفاده می‌کنید، می‌توانید با smart API چابک به کاربران ایمیل بزنید.

نکته: دقت داشته باشید که برای ثبت اطلاعات کاربر در نسخه‌های ۱.۴.۰ به پایین باید از متد زیر استفاده کنید:

const attributes = {
  firstName: 'مهدی',
  lastName: 'یعقوبی',
  age: 19,
  married: true,
  gender: 'مرد'
}

this.chabok.setUserInfo(attributes);

نکته : دقت داشته باشید type مقداری که به value در متد setUserAttributes داده‌اید، را نمی‌توانید تغییر دهید . به این معنی که اگر boolean ذخیره کرده‌اید، دیگر نمی‌توانید عدد یا string دهید یا برعکس. به مثال زیر توجه کنید.

به عنوان مثال اگر مقدار age را مانند زیر string قرار داده باشید:

const attributes = {
     age: 'نوزده'
    }
chabok.setUserAttributes(attributes)

دیگر عدد قرار دادن آن مانند زیر کار نخواهد کرد:

const attributes = {
     age: 19
    }
chabok.setUserAttributes(attributes)

ارسال مقادیر آرایه‌ای و تاریخ در داده‌های سفارشی کاربر

در صورت استفاده از نسخه ۲.۰.۰ یا بالاتر کتابخانه چابک، باید متد زیر را فراخوانی کنید.

const attributes = {
  firstname: 'Farbod',
  lastname: 'Ahmadi',
  age: 28,
  married: true,
  birthday: new Date(),
}

chabok.setUserAttributes(attributes)

نکته: از شی Date تنها در نسخه ۲.۰.۰ یا بالاتر کتابخانه چابک استفاده می‌شود.


افزودن به مقادیر آرایه‌ای در داده‌های سفارشی کاربر

برای اضافه کردن اطلاعات آرایه‌ای در داده‌های سفارشی کاربران کافیست متد زیر را فراخوانی نمایید:

chabok.addToUserAttributeArray('favorite_movies', 'movies_05');

کاربران وقتی به محصولی علاقه نشان می‌دهند، آن را به لیست علاقه‌مندی خود اضافه می‌کنند که برای افزودن محصول، باید شبه کد زیر را به متد اصلی اضافه ‌کنید.

chabok.addToUserAttributeArray('action_movie', 'movies_02');

حذف از مقادیر آرایه‌ای در داده‌های سفارشی کاربر

متد زیر آرایه‌ای از اطلاعات کاربران (attribute) را حذف می‌کند.

chabok.removeFromUserAttributeArray('favorite_movies', 'movies_02');

طبق مثال بالا برای حذف کردن محصول از لیست علاقه‌مندی کاربران باید از قطعه کد بالا استفاده نمایید.


حذف داده‌های سفارشی کاربران

برای حذف اطلاعات کاربران (attribute)، متد زیر را فراخوانی کنید.

chabok.unsetUserAttribute('firstName');
chabok.unsetUserAttribute('age');

افزایش داده‌های کمیتی کاربر

شما می‌توانید داده‌های کمیتی کاربر را مانند بازدید از محصول یا صفحه‌ای، خرید آیتم خاصی و … را به تعداد دلخواهتان افزایش دهید. برای این کار متد زیر را فراخوانی کنید:

chabok.incrementUserAttribute('comedy_movie')
chabok.incrementUserAttribute('comedy_movie', 3)

همچنین این متد از آرایه‌ای از اطلاعات کاربر (attribute) هم پشتیبانی می‌کند. به نمونه زیر دقت کنید:

chabok.incrementUserAttribute(['comedy_movie', 'workout'])

کد بالا به هر کدام از attributeها یک عدد اضافه می‌کند.

برای اضافه کردن تعداد دلخواه به چند attribute می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

chabok.incrementUserAttribute({workout: 10, size: 40})

دریافت اطلاعات کاربر

برای دریافت اطلاعات کاربر باید متد زیر را فراخوانی کنید:

const attributes = chabok.getUserAttributes();مدیریت تگ‌ها


یکی از قوانین سگمنت، تگ یا همان برچسب‌گذاری کاربران می‌باشد. به عنوان مثال می‌توانید کاربران خود را بر اساس جنسیت برچسب‌گذاری کرده و به آن‌ها پیام خاصی را ارسال کنید و یا به کاربرانی که از پرداخت درون برنامه‌ای شما استفاده می‌کنند یک Tag با عنوان Premium_User اختصاص دهید.

افزودن تگ

با استفاده از متد زیر، شما می‌توانید به کاربر فعلی یک Tag اختصاص دهید:

chabok.addTag("Premium_User")

همچنین برای اضافه چند تگ به طور یکجا می‌توانید از متد زیر استفاده کنید:

chabok.addTags('Premium_User', 'Male', 'Teenage')

همچنین می‌توانید با استفاده از overload دیگر این متد، از افزودن و یا خطا در عملیات با خبر شوید:


chabok.addTag("Premium_User")
 .then( count => {
  console.log(`Premium tag was assign to ${chabok.getUserId} user with ${count} devices")
 })
 .catch( err => console.log("An error happend adding tag ..."))

اگر عملیات افزودن تگ با موفقیت انجام شود، می‌توانید از طریق پنل چابک، تگ اضافه شده به کاربر را در بخش مشترکین همانند تصویر زیر مشاهده کنید:

مشترک چابک

حذف تگ

با استفاده از متد زیر، می‌توانید یک Tag خاص از کاربر فعلی را حذف کنید:

chabok.removeTag("Premium_User")

همچنین برای حذف چند تگ به طور یکجا می‌توانید از متد زیر استفاده کنید:

chabok.removeTags('Premium_User', 'Male', 'Teenage')

نکته: برای حذف همه تگ‌های یک کاربر می‌توانید در متد بالا جای نام تگ (پرانتز) را خالی بگذارید.

دریافت تگ‌ها

شما با استفاده از متد getTags می‌توانید لیست تگ‌های یک کاربر را دریافت نمایید.

chabok.getTags()
   .then(tags => {
     console.log(typeof tags) // array
     console.log('tags', tags) // ['sample_tag1', 'sample_tag2', .... ]
   })