چابک برای ارسال پیام هنگامی که کاربر به سرور چابک متصل است (باز بودن اپلیکیشن) از سرویس آنی خود استفاده می‌کند (پیام چابک) و در صورت عدم اتصال (بسته بودن اپلیکیشن) اقدام به ارسال پوش‌نوتیفیکیشن می‌کند تا کاربر را از داشتن پیام چابک مطلع سازد. از این پس منظور از واژه پیام، همان پیام چابک است و منظور از پوش یا نوتیفیکیشن، همان پوش‌نوتیفیکیشن می‌باشد.

پیام‌های چابک از طریق کانال‌ ارسال می‌شوند. بنابراین برای دریافت پیام، باید ابتدا کاربر را در کانال عضو نمایید. در این قسمت شما می‌توانید پیام دریافت کنید و برای آن وضعیت (status) ارسال کنید. همچنین می‌توانید پیام ارسال کنید و از وضعیت تحویل آن‌ مطلع شوید.

نکته: برای استفاده از پیام‌رسانی آنی باید حتما قابلیت آنی (realtime) را فعال کنید. برای این کار مقدار پیش‌فرض آن را در فایل دانلود شده (Chabok.sandbox.plist یا Chabok.production.plist) از پنل تغییر دهید.


دریافت پیام

برای دریافت پیام چابک می‌توانید از رویداد pushClientManagerDidReceivedMessage استفاده کنید. در زیر نمونه کدی جهت دریافت اطلاعات از پیام چابک آمده است:

- (void)pushClientManagerDidReceivedMessage:(PushClientMessage *)message{
  // Called When PushClientManager has been received new message from server
  
  NSString *channel = message.channel;
  NSString *senderId = message.senderId;
  NSDictionary *customData = message.data;
  
  NSString *body = [message.notification valueForKey:@"body"];
  NSString *title = [message.notification valueForKey:@"title"];
  NSString *subtitle = [message.notification valueForKey:@"subtitle"];
  
  NSLog(@"\n\n Got the Chabok message : \n \n %@", message.toDict);
}

چابک به طور پیش‌فرض برای پیام‌های دریافتی (پیام چابک و پوش‌نوتیفیکیشن)، اعلان (نوتیفیکیشن) نمایش می‌دهد. برای شخصی‌سازی و تنظیم کلیک روی اعلان این بخش را مطالعه نمایید.

ارسال وضعیت برای پیام‌های دریافتی

شما می‌توانید عکس‌العمل کاربر به یک پیام چابک (خوانده شدن، نادیده گرفته شدن، …) را با استفاده از کلاینت چابک مشخص کنید. متد markAsRead برای ارسال رویداد خوانده شدن پیام توسط کاربر به سرور می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. متد messageDismissed نیز می‌تواند برای هر عملی که معنی باز نکردن یا نادیده گرفته شدن پیام را داشته باشد به کار رود. به دو طریق می توان این متدها را فراخوانی نمود:

[PushClientManager.defaultManager markAsRead:@"MESSAGE_ID"];
[PushClientManager.defaultManager messageDismissed:@"MESSAGE_ID"];

ارسال پیام

متد publish برای ارسال پیام از سمت کلاینت به سرور‌های چابک استفاده می‌شود. شما از این مکانیزم علاوه بر پیام‌های شخصی می‌توانید برای ارسال اطلاعات و داده‌های کاربر به سمت سرور خود (به جای ارسال با درخواست‌های کلاسیک HTTP) استفاده کنید.

ارسال پیام چابک به دو طریق زیر امکان‌پذیر است:

 • با استفاده از متد publish می‌توانید به یک کانال خاص (خصوصی/عمومی) برای یک کاربر خاص پیام ارسال کنید.
[PushClientManager.defaultManager publish:@"USER_ID"
          		toChannel:@"CHANNEL_NAME"
          		 withText:@"Hello World!"];

نکته: برای انتشار پیام در یک کانال عمومی به جای عبارت USER_ID باید کاراکتر * را وارد نمایید. همینطور برای ارسال پیام در کانال‌های خصوصی باید USER_ID کاربر را وارد کنید. در هر دو صورت کاربر برای دریافت پیام در کانالی که ارسال می‌نمایید باید حتما عضو شده باشد.

روی اتصال موجود چابک می‌توانید تعداد زیادی پیام سمت سرور بفرستید. در واقع برای هر درخواست یک اتصال جدید ساخته نمی‌شود. این ویژگی تحویل اطلاعات را در سمت سرور حتی در شرایطی که کاربر اینترنت ضعیف و یا قطع شده‌ای دارد، تضمین می‌کند. به این ترتیب که کلاینت چابک با استفاده از منطق سعی مجدد خود می‌تواند پیام‌ شما را حتی در شرایط بحرانی یک و فقط یک بار بفرستد.

 • برای ارسال پیام با جزئیات بیشتر می‌توانید از signature دیگر متد publish استفاده کنید، همانند نمونه کد زیر:
NSString *toUserId = @"USER_ID"; //Required. For public channel set * (wildcard)
NSString *toChannel = @"CHANNEL"; //Required
NSString *messageBody = @"MESSAGE_BODY"; //Required
NSDictionary *customData = @{@"KEY":@"VALUE"}; //Optional

PushClientMessage *message = [[PushClientMessage new] initWithMessage:messageBody
                               withData:customData
                               toUserId:toUserId
                               channel:toChannel];

[message.notification setValue:@(1) forKey:@"badge"];  //Optional
[message.notification setValue:@"SOUND" forKey:@"sound"];  //Optional
[message.notification setValue:@"TITLE" forKey:@"title"];  //Optional
[message.notification setValue:@"SUBTITLE" forKey:@"subtitle"];//Optional

[PushClientManager.defaultManager publish:message];

در صورت رخ دادن خطا به هنگام publish پیام، delegate method زیر فراخوانی خواهد شد:

-(void) pushClientManagerDidFailInPublish:(NSError *)error{
  NSLog(@"Error in publishing message %@",error);
}

دریافت گزارش تحویل پیام‌‌

برای فعال کردن دریافت گزارش تحویل یک پیام منتشر شده، باید ابتدا deliveryChannelEnabeled را مقداردهی کنید:

PushClientManager.defaultManager.deliveryChannelEnabeled = YES; 

پس از آن برای دریافت گزارش تحویل پیام‌های ارسالی، رویداد pushClientManagerDidReceivedDelivery فراخوانی خواهد شد:

- (void)pushClientManagerDidReceivedDelivery:(DeliveryMessage *)delivery{
  // Called When PushClientManager has received new delivery from server
  
  NSString *messageId = delivery.messageId;
  NSDate * deliverdAt = delivery.deliveredAt;
  NSString *deliveredToUser = delivery.deliveredUserId;
  
  NSLog(@"\n\n Got message delivery %@, delivered to %@ at %@", messageId, deliveredToUser, deliverdAt);
}

کانال

پیام‌رسانی بین سرور و کلاینت‌ چابک از طریق کانال‌ انجام می‌شود. کانال یک مفهوم انتزاعی است و نقش یک مجرا را برای ارسال و دریافت پیام ایفا می‌کند. شما با کانال می‌توانید انتشار محتوا با موضوعات مختلف را جداسازی کنید. دقت داشته باشید که از کانال‌ها برای گروه‌بندی کاربران استفاده نکنید زیرا این دو مکانیزم با هم متفاوت هستند. به عنوان مثال از کانال برای جداسازی موضوعات محتوا، قابلیت چت، کامنت و … استفاده می‌شود. اما از گروه‌بندی کاربران برای ارسال کمپین یا پیام به گروهی از کاربران که به عنوان مثال در محدوده مکانی خاص قرار دارند یا ترکیب آن با ویژگی‌های دیگر مانند کاربرانی که گوشی‌های اندروید دارند به کار برده می‌شود.

به طور کلی کانال‌ها به دو دسته عمومی (public) و خصوصی (private) تقسیم می‌شوند. کانال شخصی برای ارسال پیام شخصی به یک کاربر به خصوص است و کانال عمومی برای انتشار پیام برای مجموعه‌ای از کاربران می‌باشد. عضویت کاربر روی یک کانال برای دریافت پیام‌های ارسالی آن کانال subscribe و لغو آن unsubscribe نامیده می‌شود. چابک به طور پیش‌فرض هر کاربر را روی دو کانال شخصی براساس شناسه کاربر (default) و شناسه دستگاه (installationId) ثبت نام می‌کند.

نکته: نام کانال به صورت پیش‌فرض به عنوان کانال عمومی در نظر گرفته می‌شود و اگر شما می‌خواهید کاربر را روی کانال شخصی ثبت‌نام کنید کافی است قبل از نام کانال عبارت /private را اضافه نمایید.

عضویت روی کانال

برای عضویت روی یک کانال می‌توانید از متد subscribe استفاده کنید که در زیر به آن اشاره شده است:

[self.manager subscribe:@"alert"]; // public channel
[self.manager subscribe:@"private/league"]; // private (personal) channel

در صورت موفق بودن عمل عضویت روی یک کانال، متد delegate زیر فراخوانی خواهد شد:

-(void) pushClientManagerDidSubscribed:(NSString *)channel{
  NSLog(@"Subscribed on '%@' channel",channel);
}

همچنین در صورت رخ دادن خطا به هنگام عضویت روی یک کانال، با استفاده از متد delegate زیر می‌توانید از خطای رخ داده شده با خبر شوید:

-(void) pushClientManagerDidFailInSubscribe:(NSError *)error{
  NSLog(@"Error subscribing on channel %@",error);
}

لغو عضویت از کانال

برای لغو عضویت از یک کانال می‌توانید از متد unsubscribe استفاده کنید که در زیر به آن اشاره شده است:

[PushClientManager.defaultManager unsubscribe:@"alert"]; // public channel
[PushClientManager.defaultManager unsubscribe:@"private/league"]; // private (personal) channel

در صورت موفق بودن عمل لغو عضویت از یک کانال، متد delegate زیر فراخوانی خواهد شد:

-(void) pushClientManagerDidUnsubscribed:(NSString *)channel{
  NSLog(@"Unsubscribed from '%@' channel",channel);
}

در صورت رخ دادن خطا به هنگام لغو عضویت از یک کانال با استفاده از متد delegate زیر می‌توانید از خطا رخ داده شده با خبر شوید:

-(void) pushClientManagerDidFailInUnsubscribe:(NSError *)error{
  NSLog(@"Error in unsubscribe from channel %@",error);
}